гр. Пловдив
Търговски център "Тракия"
ул. "Брезовско Шосе" 180, склад 331
тел./факс: 032 964 405
0888 360 755, 0896 688 001
0896 688 002, 0896 688 003
email: anmar@gyuvetch.bg
www.anmar-bg.com